Savaitgalio programa

• Dalyviai
Pirmiausia rekolekcijos skirtos sutuoktinių poroms. Paprastai dalyvauja apie 10 -15 sutuoktinių porų. Dalyvių amžius ir santuokos stažas neribojamas.
Taip pat savaitgaliuose gali dalyvauti kunigai, seserys ir broliai vienuoliai, seminaristai. Jie dirba pagal atskirą programą.

Kaip vyksta „Sutuoktinių susitikimai“
Programą veda trys-keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Ši komanda savo liudijimais padeda dalyvaujantiems apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi tarpusavio dialogą ir suvokti Dievo planą santuokai.
Padrąsinimas droviesiems: dalyviams nereikia viešai kalbėti, dalytis patirtimi.
Šiam laikui pasirūpinkite namuose likusių mažamečių vaikų priežiūra – savaitgalio programa skirta tik sutuoktinių poroms.

● Trukmė
Rekolekcijos prasideda penktadienį 18 val., tęsiasi visą šeštadienį ir baigiasi sekmadienį apie 14 val.
Prasminga dalyvauti tik visoje savaitgalio programoje.
Jei iš anksto numatote, kad vėluosite ar privalėsite išvykti anksčiau – verčiau atidėkite dalyvavimą kitam kartui ištisoje programoje.